Top 5 uit de nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Harald Bergmann

De nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Harald Bergmann

 

De nieuwjaarstoespraak van Harald Bergmann, burgemeester uit Middelburg heeft indruk op me gemaakt. De grote vraag is, hoe legt de gemeente nu daadwerkelijk verbinding met de burger. Hoe zorg je ervoor dat je ook een beweging krijgt die gedragen wordt door de inwoners. Ik zie gemeenten keer op keer worstelen met de uitvoering / ondersteuning van instanties die een geweldig idee hebben maar dit in de basis niet kunnen uitvoeren, vaak vanwege gebrek aan strategisch communicatie inzicht. Hierbij mijn top 5 in willekeurige volgorde.

1. Een goede communicatie

Communicatie is de basis en ik denk goed om dit te benoemen naar alle inwoners. Hij zegt hierover: ‘Een goede communicatie en wederzijds begrip, is daarbij het uitgangspunt. U kunt ons bereiken via brief, telefoon of e-mail, maar steeds meer mensen weten ons ook te vinden via social media als Facebook en Twitter. Daarnaast, zoeken we ook steeds vaker een directe vorm van overleg, zoals informatieavonden, klankbordgroepen of wijktafels.

Wij horen en spreken u graag. Over hoe u Middelburg in de toekomst ziet en hoe u denkt dat wij dit kunnen bereiken. Kritiek is goed en houdt ons scherp. Maar complimenten doen ons ook goed, want achter iedere bestuurlijke of ambtelijke functie schuilt een mens. Wij staan open voor overleg, wij hebben immers een gezamenlijk belang: “een Middelburg voor iedereen”, voor nu en voor in de toekomst.’

 

2. Samen en veilig

Bergmann vindt het belangrijk dat de stad voor iedereen is en speelt zeer duidelijk in op de actualiteit. Uit zijn berichten op Social Media laat hij ook erg duidelijk leiderschap zien. Hij grijpt ook regelmatig in als iets niet goed gaat, iets waar andere burgemeesters van kunnen leren. Hij zegt over ‘samen’: ‘En met “een Middelburg voor iedereen”, bedoelen we een stad, waarin iedereen zich vrij en veilig kan voelen: man, vrouw, jong en oud, ongeacht geloofsovertuiging of seksuele voorkeur. Uiteraard, ligt daarin een grote verantwoordelijkheid voor het stadsbestuur, maar ook u kunt een bijdrage leveren. Want de stad, is ook het klaslokaal, ook de kleedkamer op de 3 sportclub, ook het kantoor waar u werkt en ook de straat waaraan u woont. Kijk eens om u heen, en bedenkt u eens hoe u kunt bijdragen aan “een Middelburg voor iedereen”.

 

3. Aandacht

In mijn bestseller boek Reset! schrijf ik al over een complimentenkalender. Een kalender die een manager kan bijhouden om iedere dag een complimentje te geven aan iemand anders. Een kleine moeite die voor de ander vaak erg veel betekent. In de toespraak van Bergmann herken ik dit. Hij zegt dat Stichting Welzijn Middelburg, onder de noemer “Middelburg Doet Goed”, een kalender van 30 dagen heeft opgesteld met op iedere dag een oproep tot een klein aardig gebaar richting een ander. ‘

Bergmann: ‘U zag het al even bij binnenkomst aan de muur. Zo krijgt u op dag 1 de opdracht, om iemand een glimlach te geven, wordt u op dag 9 voorgesteld om een praatje te maken met een onbekende en wordt u op dag 11 uitgedaagd om iemand mee te vragen op een wandeling. Het zijn allemaal kleine gebaren, die weinig tot geen moeite kosten, maar die wel een groot effect hebben. Het zijn allemaal legosteentjes, groot en klein, die helpen onze vrije stad, verder uit te bouwen en te verstevigen.

-tekst gaat onder door-

Interesse in inspiratie tijdens je managementmeeting of afdelingsoverleg? Stuur mij een WhatsApp.

Contact met Erik Jan Koedijk

 

4. Europa

Er is bij de meeste inwoner al bekend dat Middelburg in september een Europese Week wil houden. Om duidelijk te maken wat de Europese Unie doet. In zijn nieuwjaarstoespraak benoemt ook aandacht voor Europa.

Hij zegt hierover: ‘Onbekend maakt onbemind, zeg ik wel eens. Dat geldt in zekere zin ook voor de Europese politiek. Toch heeft de eenwording van Europa ons veel voordelen gebracht. Voordelen die we in ons dagelijks leven merken, maar misschien vergeten zijn. Kunt u het zich bijvoorbeeld nog herinneren, dat u voor een dagje België of een vakantie naar Duitsland, met u auto aan moest sluiten in de rij bij de grenscontrole? Dat was dan de dag nadat u in rij had gestaan bij het Grenswisselkantoor voor uw Franks en Marken. Dat vrije vervoer van personen en goederen is niet alleen fijn voor het toerisme, maar ook voor de handel. Er hoeven geen douanekosten over goederen betaald te worden. Nederland als handelsland doet hier zijn voordeel mee. Maar zelfs, als u nooit buiten Middelburg komt, kunt u de voordelen ervaren van de Europese Unie.

Wist u, dat wij, hier in Middelburg, de afgelopen jaren heel veel hebben kunnen ondernemen, dankzij die Europese politiek? En wist u, dat wij in 2018, zeven miljoen euro aan Europese subsidies hebben mogen ontvangen voor projecten? Om dat onder de aandacht te brengen, gaan we het medio september van dit jaar, een Europese week organiseren. In die week willen we u met allerlei activiteiten op de hoogte brengen van wat Europa doet en wat dit voor Middelburg inhoudt. Tot die tijd, zou u hiervan al heel goed een beeld kunnen krijgen door op de website van de gemeente Middelburg te kijken. Rechts onderaan, ziet u de Europese vlag. Als u daarop klikt, ziet u een, nog steeds groeiende lijst van projecten die wij binnen Middelburg kunnen uitvoeren, dankzij die Europese subsidies.

 

5. Sta eens wat vaker stil bij…

Burgemeester Bergmann benoemt ook heel duidelijk dat je de vrijheid zoals we nu kennen kunt kwijtraken. Hij deelt daarover: ‘Het is hier niet zo heel lang geleden nog gebeurd. Het is dit jaar pas 75 jaar geleden dat we, met de bevrijding van Middelburg, onze vrijheid hebben terug gewonnen. Dit zal de jaarlijkse herdenking bij het monument aan de Sloedam en ook bij de Capitulatieplaquette aan het Damplein nog meer bijzonder en indrukwekkender maken.

Nationaal zal de herdenking van de Slag om Schelde groots herdacht en gevierd worden in Zeeland met als startplaats Terneuzen. Het is gelukkig niet zo, dat wij hier constant in angst moeten leven, dat we onze vrijheid kwijt te raken. Maar het is wel goed, om er regelmatig bij stil te staan, dat er 4 voor onze vrijheid is gevochten, dat mensen er hun leven voor hebben gegeven en dat het nu aan ons is om te zorgen dat het behouden blijft, voor iedereen. Door zo achteruit te kijken en vooruit te blikken, weet u – zoals ik eerder al zei- waar u staat, waar u naar toe gaat en waar u het allemaal voor doet.’

Lees jij Reset al?

Veel mensen lezen Reset! al, je kunt het boek onder andere bestellen bij bol.com door hier te klikken. Ook burgemeester Harald Bergmann leest het en daar ben ik erg trots op. Voorbeeld van een recensie: ‘Eindelijk een boek die verder kijkt dan alleen business of alleen prive. Het boek belicht beide. Kan ook niet anders. Het is compleet. En ik heb gelijk geleerd van de 5 minuten regel!’

 

Neem contact op met Erik Jan

  Name

  E-mail (*)

  Messaga

   

   

  Bron:

  https://www.middelburg.nl/Inwoners/Actueel/Nieuwsberichten/Nieuwjaarstoespraak_burgemeester

   

  Laatste berichten

  No Comments

  Post a Comment